Γιάννη Ρίτσου

Δεν ξέρω τίποτα,

δεν έχω τίποτα,

δεν είμαι τίποτα’

αν είμαι εδώ,

μέσα στον κόσμο,

μ΄ ένα μεγάλο

φτερό

καρφωμένο

στο στήθος,

αυτό ΄ναι

που ‘μαθα

μια λέξη,

και τη λέω

και κλαίω:

ελευθερία-

αυτήν γνωρίζω,

αυτήν υπάρχω,

αυτήν ανεμίζω,

αυτήν που

μου ‘μαθαν

οι σκοτωμένοι

σε μουγγά νυχτέρια

κάτω απ΄

τις πέτρες

τόσων λιθοβολισμών΄

-μια λέξη μόνο:

Ελευθερία. Ελευθερία. Ελευθερία.

 

Subscribe to Email