ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Επηυξημένης και βελτιωμένης καθώς και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Ὅταν πρωτοεκδόθηκε τό βιβλίο αὐτό, τό 1994, πέντε χρόνια μετά τήν κοίμηση τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παναῆ τοῦ ἐκ Λύσης, δέν ἤξερα, ἀσφαλῶς, ποιά ἀπήχηση θά εἶχε στό λαό τοῦ Θεοῦ οὔτε ὑπολόγιζα ποιά κριτική θά γινόταν ἀπό τούς κληρικούς. Κατέγραφα τήν προσωπική μου ἐμπειρία γιά τόν ἄνθρωπο πού γνώρισα ἀπό κοντά τά τελευταῖα δέκα χρόνια τῆς ζωῆς του, καί μοῦ  μετάγγιζε, χωρίς νά τό καταλάβει ἀλλά καί χωρίς νά τό περιμένω, τή ζωντανή παρουσία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, δηλαδή τήν ἁγιότητα.

Ἡ ἀποδοχή, κλήρου καί λαοῦ, τῆς προσωπικῆς μου ἐμπειρίας ἁγιότητος γιά τόν «παππού Παναή»», φανέρωνε τήν κοινή συνείδηση γιά τήν ὁσία βιοτή του. Οἱ Διδαχές του, πού καταγράφονται στό Β΄ μέρος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, κυκλοφόρησαν στό διαδίκτυο καί σέ περιοδικά ὡς «Πατερικά κείμενα». Ἡ ἀναφορά στόν «Παναή τῆς Λύσης» σέ ὁμιλίες καί σέ δημοσιεύματα, ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, παραπέμπει στόν «ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν του γιά τά ποικίλα προβλήματα ἀπό ὅσους τόν γνώρισαν προσωπικά ἤ ἀκοῦσαν γι’ αὐτόν, ὅπως κι ἡ ἐπίσκεψη στόν τάφο του, σηματοδοτεῖ τή ζωντανή παρουσία του στή ζωή τους ὡς «οἰκείον Θεοῦ».

Ἄν τό «Ἐμπειρία ἁγιότητος» κατέθετε τήν προσωπική μου μαρτυρία, τό βιβλίο «Παναής ὁ ἐκ Λύσης – Μαρτυρία καί μαρτυρίες», πού ἐκδόθηκε τό 2017 καί ἐπανεκδόθηκε λίγους μῆνες ἀργότερα, κατέθετε τήν κοινή μαρτυρία.

Καί τά δυό, ὅπως καί ἄλλα ἀπό ἄλλους, κατατίθενται ταπεινά στήν Ἐκκλησία.

 π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους

 Πληροφορίες για την τιμή και  τους τόπους - βιβλιοπωλεία που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο, υπάρχουν στη στήλη Εκδόσεις.

 

 

 

Subscribe to Email