Νά ἀναλάβουμε δυναμικά τήν εὐθύνη νά φέρουμε τήν ἀλλαγή στή ζωή μας.

Χωρίς ἐνοχές γιά τίς ἀδυναμίες μας.

Χωρίς ὀργή καί θυμό γιά τά σφάλματα τῶν ἄλλων.

Νικήτας Καύκιος

Subscribe to Email