π. Κωνσταντίνου Καλλιανού

Ἀληθείας φύτευμα

σπείρεται

εἰς γῆν, ἥν ἐγεώργησε

Μοναχὸς τις

τοὔνομα Μωυσῆς

προσδοκῶν Ἀνάστασιν Νεκρῶν,

ὅπως οἱ πατέρες του,

οἱ Ἀθωνίτες Ἅγιοι καὶ Γέροντες,

ποὺ μὲ ὑπομονὴ

«ἐκ περάτων» κάλεσε,

ἕναν-ἕναν

νὰ τοῦ συντροφεύουν τὴν ἀναχώρηση,

«ἐκ τῶν προσκαίρων ἐπί τὰ βέλτιστα καὶ θυμηδέστερα»

τοῦ Οὐρανοῦ κατοικητήρια,

ξημέρωμα

τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων...

Σκόπελος 1-6-2014

Subscribe to Email