π. Φιλοθέου Φάρου

Ένας άνθρωπος που είναι υποχρεωμένος να ζει πολύ κοντά σε άλλους ανθρώπους χρειάζεται να τηρεί κάποιους απλούς και πρακτικούς κανόνες προς όφελος του: οι απόντες δεν συζητούνται ποτέ έτσι που να ζημιώνονται και να υποτιμούνται, να μη λέγονται για κανέναν από αυτούς ιστορίες.

Μια παλιά αραβική παροιμία δίνει μια περαιτέρω πρακτική συμβουλή: «όταν δοκιμάζεις τον πειρασμό να πεις μια ιστορία για κάποιον άλλο, κάνε την ιστορία να περάσει μέσα από αυτές τις τρεις πύλες: Είναι αλήθεια; Είναι ανάγκη να ειπωθεί; Είναι καλοσυνάτη; Αν η ιστορία μπορεί να περάσει και από τις τρεις πύλες μπορεί να την πεις χωρίς φόβο».

Subscribe to Email