Τίτο

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

Β΄ ἔκδοση βελτιωμένη και ἐπαυξημένη.

Αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ χαράσσεται πάνω στὸ λευκὸ χαρτὶ τοῦ βιβλίου, σιωπηλὰ σὲ κρατᾶ καὶ δὲν σὲ ἀφήνει νὰ τὸν προσπεράσεις γρήγορα. Ἔχει πολλὰ νὰ σοῦ πεῖ. Φθάνει ἐσὺ νὰ ἔχεις τὴν διάθεση νὰ ἀκούσεις. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀκούσεις πρέπει πρῶτα νὰ σιωπήσεις. Ὄχι μόνο νὰ σιωπήσεις νὰ μιλᾶς, ἀλλὰ νὰ σιωπήσει καὶ ἡ καρδιά σου νὰ μιλᾶ. Διότι ἡ καρδιά μας μιλᾶ. Μιλᾶ ὅταν πνίγεται μὲ τὰ χίλια δυὸ καθημερινὰ ζιζάνια τῶν μεριμνῶν χωρὶς νὰ ἡσυχάζει ποσῶς.

Ἔτσι λοιπὸν πρέπει νὰ ἀφιερώνουμε χρόνο γιὰ νὰ σιωποῦμε ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπίγεια καὶ νὰ χαρίζουμε λίγο χρόνο στὸν ἑαυτό μας γιὰ τὰ ἐπουράνια, γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀκούσουμε τὸν λόγο τοῦ λευΐτη ποὺ θέλει νὰ μᾶς δώσει λόγον Θεοῦ. Αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ π. Ἀνδρέου, προσφερόμενος καὶ διαδιδόμενος στὸν καθένα, παραμένει ἐπίκαιρος μέσα στὴν καθημερινότητα ποὺ περνᾶς, καθὼς σὲ διδάσκει τὸ μυστήριον τῆς αἰωνιότητας.

Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Επιφανίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ

Ἔκδοση: Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίας Τριάδος

Τιμή: €10

Μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο, στὰ πιὸ κάτω βιβλιοπωλεῖα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιο Ὄρος» (Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ) Χριστοδούλου Σώζου 21, Μέγαρο Σιαντεκλὲρ τηλ 22680722

ΛΕΜΕΣΟ: Ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως α) Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τηλ. 25366844 καὶ β) Ἑλλάδος 45 τηλ. 25343458

ΛΑΡΝΑΚΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιος Γεώργιος Μακρῆς», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι, τηλ 24368220

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Subscribe to Email