«Στὸν ὄμορφο αὐτὸν ἀγώνα ὁ ἱερέας ζεῖ ἀναπόφευκτα τὶς στιγμές, τὶς περιόδους τῆς Θεοεγκαταλείψεως, ὅπως καὶ ὁ ἱερέας τοῦ βιβλίου, ὁ ὁποῖος τελικὰ ἀναδείχθηκε νικητής, πέρασε αἰσίως τὴν σκληρὰ καὶ δοκιμαστικὴ αὐτὴ περίοδο τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐκ τῶν ὑστέρων εἶδε τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς ἦταν μαζί του σὲ ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς του, ἄσχετα ἂν ἔκρυβε τὴν αἴσθηση τῆς θείας Χάριτός Του. Ἡ φαινομενικὴ ἀπόκρυψη τῆς Χάριτος ἐκπαιδεύει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴν ἀπόκτηση τῆς ἁγιότητος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο φανερώνεται ἡ πιστότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ πιστὸς ἀποκτᾶ πείρα, ἡ ὁποία εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ λάφυρο σὲ αὐτὸν τὸν ἀγώνα».

(Ἀπό τον πρόλογο τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ)

Συγγραφέας: π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους

Ἔκδοση: Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίας Τριάδος

Τιμή: €10

Μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο, στὰ πιὸ κάτω βιβλιοπωλεῖα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιο Ὄρος» (Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ) Χριστοδούλου Σώζου 21, Μέγαρο Σιαντεκλὲρ τηλ 22680722

ΛΕΜΕΣΟ: Ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως α) Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τηλ. 25366844 καὶ β) Ἑλλάδος 45 τηλ. 25343458

ΛΑΡΝΑΚΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιος Γεώργιος Μακρῆς», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι, τηλ 24368220

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Subscribe to Email