Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 17.05.2022

  • 16.05.2022

  • 15.05.2022

 

Ἡ ἀσυνεννοησία μέ ἀνθρώπους πού οἱ συνθῆκες ζωῆς ἔφεραν

ἔτσι ὥστε «νά ’μαστε μαζί» ειναι ὠδυνυρή ἐμπειρία.

Ἄν τό «αὐτό πνεῦμα» εἶναι γεύση Βασιλείας Θεοῦ,

ἡ ἀσυνεννοησία δείχνει τή Βαβέλ, τή σύγχυση,

πού ’ναι γνώρισμα τοῦ διαβόλου.

«Δίνε μας, Κύριε, τήν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας Σου».

Subscribe to Email