Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 19.1.2022

  • 18.1.2022

  • 17.1.2022

Ἡ γνώση τῆς ζωῆς διά τοῦ Πνεύματος Ἁγίου διαφέρει ἀπό τή γνώση τοῦ νοῦ,

τῆς ἐπιστήμης, ὅπως ἡ μέρα μέ τή νύχτα.

Αὐτό μᾶς βεβαιώνει ἡ πείρα τῶν ἁγίων,ὅπως τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου.

Εἶναι ἡ ἄλλη γνώση πού χαρίζει τή γνώση τῆς ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς μελλούσης.

Εὐλογημένοι ὅσοι τήν ἀπόκτησαν !

Subscribe to Email