Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 28.11.2021

  • 27.11.2021

  • 26.11.2021

   

Οἱ ἀποφάσεις σέ σημαντικά θέματα τῆς ζωῆς φαίνεται

πώς δέν παίρνονται μέ τό λογικό ἀλλά μέ τή δύναμη τῆς καρδιᾶς.

Βέβαια, ὑπάρχει καί ἡ δυναμική τοῦ λογικοῦ πού μᾶς συγχύζει,

ἀφοῦ ἐναντιώνεται μέ τήν καρδιά.

Ἐδῶ χρειάζεται ἡ ἐμπιστοσύνη στήν «πληροφορία»

πού θά προέλθει ἀπό τόν πνευματικό μας πατέρα,

ἄν ἐρωτηθεῖ μέ πόθο καί ταπείνωση.

Subscribe to Email