Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 26.10.2021

  • 25.10.2021

  • 24.10.2021

   

Ἡ Λειτουργία εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο.

Γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ ζωή Του ὅλη «κατά πάντα καί διά πάντα».

Κι ὁ λειτουργός γίνεται τό ὄργανό Του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας».

Πῶς νά χωρέσει ὁ νοῦς τό μεγαλεῖο καί ἡ καρδιά τήν παρουσία Του;

Subscribe to Email