Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.9.2021

  • 23.9.2021

  • 22.9.2021

  

Εἶναι σημαντικό νά πορευόμαστε στή ζωή ὑπερβαίνοντας

κι ὄχι ἀπορρίπτοντας ἀνθρώπους πού δέν θέλουν νά προχωρήσουν πιό πέρα.

Ὅπως, κι εἶναι σημαντικό νά γνωρίζεις νέους ἀνθρώπους

πού ἡ καρδιά τους εἶναι νεανική εἴτε εἶναι στά 40 τους εἴτε στά 78 τους...

Subscribe to Email