Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 2.3.2021

  • 1.3.2021

  • 28.2.2021

Ἡ στροφή στό παρελθόν,

ὅταν μάλιστα ἦταν ὡραῖο καί τώρα δέν ὑπάρχει,

γίνεται πόνος - ξύνεται ἡ πληγή .

Καλύτερα ν’ ἀφήσουμε τή λήθη νά τήν κλείσει...

Subscribe to Email