Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 23.1.2021

  • 22.1.2021

  • 21.1.2021

Ἡ πολλή ἐπικοινωνία, ἀργολογία, συζητήσεις καί συναναστροφές κουράζουν…

Ὅπως καί οἱ καθόλου… Σ’ ὅλα χρειάζεται μέτρο, διάκριση.

Ὅμως, ἀκόμα καί οἱ ὑπερβολές μποροῦν νά γίνουν μαθήματα γιά τό αὔριο.

Ποιός τά κάνει ὅλα καθώς πρέπει;

Ἡ πείρα διδάσκει τό πότε καί τό πῶς, κι ἔτσι μαθαίνουμε.

Subscribe to Email