Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.11.2020

  • 23.11.2020

  • 22.11.2020

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται δύναμη,

ἄν βγαίνει ἀπό ἄνθρωπο πού μιλᾶ ἀπό πείρα.

Δέν ἀμφισβητεῖται ὁ λόγος ἀπό λόγια ...

Γι’ αὐτό εἰσδύει στήν καρδιά τῶν ἀκουόντων καί τή μεταμορφώνει,

δυναμώνει, τήν κάνει ν’ ἀποφασίζει γιά νέα ζωή.

Ἐδῶ βρίσκεται ἡ εὐλογία καί ἡ εὐθύνη ὅσων κηρύττουν.

Subscribe to Email