Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 25.09.2020

  • 24.09.2020

  • 23.09.2020

  

Τό μοίρασμα τῆς ζωῆς εἶναι ἀνάπαυση καί πληρότητα,

γιατί εἶναι στή φύση μας ἡ ἑνότητα.

Σήμερα εἶναι δυσεύρετο ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα.

Προϋποθέτει κένωση γιά νά «ἀποκαλυφθοῦμε»

καί ἡ ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας

γιά νά δεχτοῦμε τόν ἄλλο «καθώς ἐστι»

καί ν’ ἀναπαυτεῖ.

Δυσεύρετο ἀκόμα καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο,

κι ἄς εἶναι ὁ χῶρος του...

Subscribe to Email