Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.6.2021

  • 23.6.2021

  • 22.6.2021

Ἡ Χάρις τῆς Λειτουργίας δέν ἐξαρτᾶται

ἀπό τή σχέση τοῦ λειτουργοῦ μέ τό Θεό.

Ἀναμφισβήτητα ὅμως ἐπηρεάζεται.

Subscribe to Email