Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 14.7.2020

  • 13.7.2020

  • 12.7.2020

Οἱ ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν τή δυναμική

τῆς μυστικῆς ἀποκάλυψης τῆς παρουσίας Του.

Χωρίς προσπάθεια νά Τόν βρεῖς ἤ νά Τόν νιώσεις,

ἀλλιῶς χάνεται. Δέν θέλει, ἄν ἔλθει,

νά νομίσεις πώς εἶναι κατόρθωμά σου.

Θέλει νά εἶσαι βέβαιος πώς Ἐκεῖνος θέλησε νά ἔλθει σέ σένα!

Γιά νά χαρεῖς, βεβαιώνοντάς σε γιά τήν ἀγάπη Του.

Subscribe to Email