Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 30.05.2020

  • 29.05.2020

  • 28.05.2020

 

Ἡ Θεία   Λειτουργία εἶναι ἐν Χριστῷ κοινωνία προσώπων.

Μᾶς δόθηκε γιά νά κοινωνοῦμεν ὄντως μέ τόν Κύριο καί τούς ἀδελφούς μας,

ὥστε νά μποροῦμε, ἀνεπαίσθητα, νά γινόμαστε σημεῖο τῆς παρουσίας Του, σ’ἕνα κόσμο μοναξιᾶς.

Subscribe to Email