Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 25.05.2020

  • 24.05.2020

  • 23.05.2020

 

Ὁ λίγος κόσμος στή Λειτουργία

μπορεῖ νά δημιουργήσει ἀπογοήτευση.

Εἶναι ἀνάγκη νά θυμόμαστε τό «μικρό ποίμνιο»

κι ὅτι ἡ ἐπιτυχία ἑνός ποιμένα

δέν συνίσταται σέ ἀριθμούς

ἀλλά σέ ποιοτική προσέγγιση

τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς πιστούς.

Subscribe to Email