Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 08.04.2020

  • 07.04.2020

  • 06.04.2020

Οἱ νέοι ἔχουν τίς δικές τους ἔννοιες.

Ποῦ νά ὑπάρξει χῶρος γιά μνήμη Θεοῦ,

περισσυλογή γι’ αὐτογνωσία, γνώση τοῦ οὐρανοῦ;

Κι ὅμως πρέπει νά ζήσουν, ὄχι νά φυτοζωοῦν.

Ἀδικοῦν τόν ἑαυτό τους, ἄν ἀδιαφοροῦν γιά τήν ὄντως Ζωή.

Γιατί κάποια στιγμή θά βιώσουν τό κενό,

τή ματαιότητα τῶν ἐγκοσμίων

καί θά περάσουν κρίση...

 

Subscribe to Email