Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 02.04.2020

  • 01.04.2020

  • 31.03.2020

Ἡ λογική του Θεοῦ διαφέρει ἀπό τή δική μας,

πού ’ναι  μειωπική καί κοντόφθαλμη,  δηλαδή γιά τόν κόσμο τοῦτο.

Εὐτυχῶς, ὁ Θεός μας δέν κατευθύνεται ἀπό τή δική μας λογική

οὔτε ἐμποδίζεται ἀπό τίς ἀντιλήψεις μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει

«ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν Ζωήν». Ἐπειδή «ἀγάπη ἐστι»!

Subscribe to Email