Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 06.04.2020

  • 05.04.2020

  • 04.04.2020

Ἡ διδασκαλία ὡς κατήχηση εἶναι σοβαρό θέμα.

Καθορίζει τήν πορεία καί ἐπηρεάζει συνειδήσεις.

Ἡ προχειρότητα ἀγγίζει τήν ἁμαρτία,

γιατί δείχνει ὑποτίμηση τῶν προσώπων «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε».

 

 

 

Subscribe to Email