Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 19.1.2021

  • 18.1.2021

  • 17.1.2021

Ἄν ὁ Μοναχός εἶναι μονάχος κι ὅμως ἔχει χαρά καί πληρότητα,

εἶναι φανερό πώς ἡ μοναξιά τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου δέν ἔχει τό Θεό.

Subscribe to Email