Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 21.02.2020

  • 20.02.2020

  • 19.02.2020

Ἡ ἐπίσκεψη στό κοιμητήριο,

μέ τόσους γνωστούς καί οἰκείους,

εἶναι κάθοδος στήν προσωπική ἱστορία,

πού δέν ξαναζεῖται ...

Ὁ συνεχής πόνος δέν ἀντέχεται.

Οὔτε ὁ θάνατος ἑρμηνεύεται.

Ὁ τάφος τοῦ ἀγαπημένου εἶναι κάτι,

ὄχι ὅμως ἡ παρουσία τοῦ προσώπου.

Γιατί ... κάτι λείπει!

Subscribe to Email