Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 11.12.2019

  • 10.12.2019

  • 9.12.2019

  

Ἄλλο νά πιστεύεις

γιά νά κρατηθεῖς τήν ὥρα τῆς δοκιμασίας,

νιώθοντας δύναμη ἀπό τή δύναμή Του,

κι ἄλλο γιατί Τόν ἀγαπᾶς καί Τόν θέλεις Ἐκεῖνον,

ἀκόμα κι ἄν σιωπᾶ στή δοκιμασία

κι ἄν δέν γίνονται ὅλα ὅπως θέλεις.

Γιατί «ἄλλο πιστεύω κι ἄλλο Τόν γνωρίζω»,

κατά τόν ἅγιο ἅγιο Σιλουανό τον Ἀθωνίτη.

Subscribe to Email