Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 16.02.2020

  • 15.02.2020

  • 14.02.2020

  Ἡ χαλάρωση εἶναι ἀναγκαία

γιά ν’ ἀντέξει ὁ ἄνθρωπος τήν πίεση τῆς ζωῆς.

Δέν εἶναι ἀπαραίτητο ἡ χαλαρώση

νά ’ναι  πολυέξοδη καί μέ πρόγραμμα.

Λίγες «διακοπές ἐκτός διακοπῶν»,

φέρνουν ἀποτέλεσμα.

Subscribe to Email