Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 4.7.2020

  • 3.7.2020

  • 2.7.2020

Ἡ προσευχή ἀπασχολεῖ ὅσους πιστεύουν σέ κάποιο/ους Θεό/ούς.

Γιά τό χριστιανό ὅμως ὁ οὐσιαστικός προβλημαστισμός

θά πρέπει νά βρίσκεται στό πῶς, μέσω τῆς προσευχῆς,

θά Τόν συναντήσει στήν καρδίαν του

καί θά ἑνωθεῖ μαζί Του ὡς «συνουσία»,

κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος.

Subscribe to Email