Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 16.11.2019

  • 15.11.2019

  • 14.11.2019

 

Ἡ πνευματική ζωή ἔχει πολλή χαρά,

ἄν γίνεται μέ μετάνοια καί ταπείνωση.

Γιατί ἔρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τούς καρπούς Του.

Ὅταν ὅμως γίνεται μέ ἔπαρση καί ἰδιοτέλεια,

τότε κυριαρχεῖ στήν ὕπαρξη τό σκοτάδι

με ό,τι σημαίνει αὐτό.

Δυστυχῶς, δέν εἶναι δύσκολο νά μεταβεῖ ἡ ψυχή

ἀπό τό φῶς στό σκοτάδι. Ἐνῶ θἄ ’πρεπε τό ἀντίθετο.

 

Subscribe to Email