Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 02.06.2020

  • 01.06.2020

  • 31.05.2020

 

Ἡ κακομοιριά εἶναι ἀπ’ τίς πιό μεγάλες φτώχιες τοῦ χριστιανισμοῦ.

Τό μεγαλύτερο λάθος εἶναι αὐτή τήν κακομοιριά νά τή λέμε ταπείνωση

 

                                                                                                     Μοναχός Μωυσής Ἁγιορείτης

Subscribe to Email