Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 6.7.2020

  • 5.7.2020

  • 4.7.2020

Ἕνα μάθημα, μιά ὁμιλία, ἕνα κήρυγμα,

γιά νά ἔχει ζωή καί νά μιλᾶ στίς καρδιές τῶν ἀκροατῶν,

δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τόν ὁμιλητή

ἀλλά καί ἀπό αὐτούς πού ἀκούουν.

Ἄν ἡ καρδιά τους εἶναι κλειστή κι ἀδιάφορη,

πῶς θά ὑπάρχει ἔμπνευση;

Κι ἄν ἀναζητοῦν μέ εἰλικρίνεια καί ταπείνωση πῶς νά μήν ὑπάρχει ἔμπνευση;

Subscribe to Email