Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 20.10.2019

  • 19.10.2019

  • 18.10.2019

 

Ἡ μοναξιά ὡς σταυρός

χρειάζεται ὑπομονή

κι ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά Του.

Ἄλλωστε,

ἡ κοινωνία μέ πρόσωπα ἀγαπητά

εἶναι δῶρο ἀπό τό Θεό

τῆς ἀγαπητικῆς κοινωνίας.

Ὁ Κύριος δίνει, ὁ Κύριος παίρνει.

Σίγουρα ἔχει τό λόγο Του

κι ὅταν δίνει κι ὅταν παίρνει.

 

Subscribe to Email