Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 17.06.2019

  • 16.06.2019

  • 15.06.2019

 

Σ’ αυτό το λυπημένο κόσμο

ο άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερη ανάγκη

από το να ελεηθεί πρώτιστα από Σένα, Κύριε ελέησον!

Και μαζί με Σένα και πίσω από Σένα

να τον ελεήσουν όλα τα όντα και όλη η κτίση: Κύριε ελέησον!

Μητέρα ελέησον!

Φίλε ελέησον!

Χορταράκι ελέησον!

Πουλάκι ελέησον!

Όλα τα όντα σε όλους τους κόσμους:

Ελεήστε!!! Ελεήστε!!! Ελεήστε!

                                                                                                                          Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

 

 

Subscribe to Email