Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 13.12.2019

  • 12.12.2019

  • 11.12.2019

  

«Ἐγώ δέ κάθ’ ἑκάστην ἀναμένω τοῦ θανάτου τό ἀπαραίτητον».

                                                                                             (Ἰω. Χρυσοστόμου).

Ἡ προσγειωμένη ἀναμονή

πού δημιουργεῖ ἀπόλαυση τῆς κάθε στιγμῆς

καί μετάνοια γιά τήν προετοιμασία

τῆς Μεγάλης καί γλυκιᾶς συνάντησης μέ τόν Κύριο καί Θεό μου.

 

Subscribe to Email