Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 25.06.2019

  • 24.06.2019

  • 23.06.2019

 

Αν η ευθύνη να «ορθοτομούν το λόγο της Αληθείας»

βαραίνει τους επισκόπους

– που κατά τη χειροτονία τους ομολογούν

ότι θα διαφυλάξουν τα ορθόδοξα δόγματα ανόθευτα –

η ευθύνη να διακρίνει αυτούς

που «ορθοτομούν το λόγο της Αληθείας»

βαραίνει τον καθένα μας.

Όπως, βέβαια, και η εμπιστοσύνη που καλούμαστε να έχουμε.

Μια εμπιστοσύνη που δεν επιβάλλεται ούτε απαιτείται

αλλά εμπνέεται από το ήθος και τη βιοτή.

Subscribe to Email