Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.02.2020

  • 23.02.2020

  • 22.02.2020

Ἡ πραγματική θέληση νά ζήσουμε τό Θεό στή ζωή μας,

ἐκφράζεται στήν πράξη μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.

Κάποιες φορές θά κληθοῦμε ν’ ἀποφασίσουμε μέσα μας

τόν τρόπο τῆς πνευματικῆς μας πορείας.

Τό «θέλω» μας τότε θά φανεῖ στό σημεῖο πού εἴμαστε πρόθυμοι

νά ἐγκαταλείψουμε τό «ἴδιον θέλημα».

Subscribe to Email