Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 21.04.2019

  • 20.04.2019

  • 19.04.2019

 

Μόνο ο Χριστός!

                                                                                                   Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Δεν θέλω ούτε τη ζωή

ούτε το θάνατο χωρίς Εσένα.

Κύριε πανθαύμαστε!

Δεν θέλω ούτε την αλήθεια,

ούτε την αιωνιότητα!

Όχι, όχι!

Εσύ, μόνο Εσύ σε όλα, για όλα και πάνω απ’ όλα!

Εάν δεν θα είναι έτσι,

καλύτερα να με καταστρέψετε ολοκληρωτικά,

να με γκρεμίσετε από το όν στο μη όν,

όπως κάποτε από το μη ον με εισαγάγατε στο όν.

Subscribe to Email