Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 17.12.2018

  • 16.12.2018

  • 15.12.2018

 

Κύριε, τήν ὥρα πού νιώθω μόνος

καί ἀπογοητευμένος ἀπό τόν ἑαυτό μου καί τό «ἔργο μου»,

ἐλθέ σάν πατέρας πού ἀγαπᾶ καί παιδαγωγεῖ,

πού μαστιγεῖ καί θεραπεύει μέ πραότητα.

Ἐλθέ, γιατί μόνο ἡ δική σου παρουσία

θά μετατρέψει τόν πόνο σέ μετάνοια

καί τήν «εἰς ἅδου κάθοδον» σέ ἐλπίδα ἀναστάσεως.

 

Subscribe to Email