Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 23.11.2020

  • 22.11.2020

  • 21.11.2020

Ὅπως ἡ ἔκθεση τῶν «ἀποκρύφων τοῦ σώματος» σέ ὁποιονδήποτε,

θεωρεῖται πορνεία, κατά παρόμοιον τρόπο,

καί ἔκθεση τῶν μυστηρίων τῆς πίστης μας

σ’ ἀνθρώπους πού δέν συγκινοῦνται μ’ αὐτά,

τή θεωρῶ πνευματική πορνεία.

Συγχωρέστε μου τόν παραλληλισμό...

Subscribe to Email