Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 16.01.2019

  • 15.01.2019

  • 14.01.2019

                                                                 

Οι πόνοι μας συνοψίζουν όλες τις ανθρώπινες λέξεις

σε μια προσευχή και σε μια κραυγή: Κύριε ελέησον!

Στραμμένοι προς Εσέ βρίσκουμε ξεχειλισμένο σ’ όλο το είναι μας,

μόνο ένα στεναγμό: Κύριε ελέησον!

Θα θέλαμε να Σου πούμε τον εαυτό μας, αλλά χύνονται τα δάκρυά μας

και Σου λέμε όλη την ψυχή μας μέσα σ’ αυτά τα δυο λόγια: Κύριε ελέησον!

                                                                                                                                 Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Subscribe to Email