Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 19.05.2019

  • 18.05.2019

  • 17.05.2019

 

Κύριε,

Συγχώραμε

πού τό χάρισμα τῆς προσευχῆς

δέν τό καλλιέργησα,

ἕνεκα ἀμελείας καί ὀκνηρίας.

Κύριε,

δῶσε μου πόθον προσευχῆς ἀενάου

 

Subscribe to Email