Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 28.03.2020

  • 27.03.2020

  • 26.03.2020

Τό «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω»

θ’ ἀκούγεται ὡς «ρομφαία» που κόβει τή φιλαυτία

καί καθορίζει τόν Παράδεισο ἤ τήν κόλασή μας.

Ἀνάλογα μέ τό πῶς στεκόμαστε στόν ἀνθρώπινο πόνο

– μοναξιά – πού ’ναι  τόσο κοντά μας.

Subscribe to Email