Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 03.06.2020

  • 02.06.2020

  • 01.06.2020

 

Ὁ κάθε χῶρος, ὅπως κι ὁ κάθε ἄνθρωπος,

ἔχει τήν ἱστορία του.

Γεμάτη μέ χαρές καί πειρασμούς,

πού ὑφαίνουν τό ὡραῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας του,

ἀποκαλυπτόμενο «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».

Subscribe to Email