Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 18.01.2020

  • 17.01.2020

  • 16.01.2020

Ἡ ὀμορφιά τῆς προσευχῆς

βρίσκεται στή μυστική σχέση

πού δημιουργεῖται μέ τόν Κύριο καί Θεό,

πού μικραίνει, γίνεται οἰκεῖος,

φίλος, ἴδιος μέ μᾶς.

Ὡστόσο, ἡ δοξολογία – προσευχή

δέν ἀναδεικνύει τή δόξα τοῦ Θεοῦ

ἀλλά τήν ἀρχοντιά τοῦ ἀνθρώπου.

Γιατί δέν εἶναι ὁ ἐπαίτης πάντα

ἀλλά καί ὁ εὐγνωμονῶν .

 

Subscribe to Email