Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 20.01.2020

  • 19.01.2020

  • 18.01.2020

  

Ἄν ὁ Μοναχός εἶναι μοναχός

κι ὅμως ἔχει χαρά καί πληρότητα,

εἶναι φανερό πώς ἡ μοναξιά

τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου

δέν ἔχει τό Θεό.

Subscribe to Email