Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.05.2019

  • 23.05.2019

  • 22.05.2019

  

Σ’ ευχαριστώ,

Κύριε και Θεέ μου,

γιατί μπορώ, μέσω των αισθήσεων,

να γνωρίζω την ομορφιά της δημιουργίας Σου,

και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους.

Subscribe to Email