Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 24.05.2019

  • 23.05.2019

  • 22.05.2019

  

Σ’ ευχαριστώ,

Κύριε και Θεέ μου,

γιατί μπορώ, μέσω των αισθήσεων,

να γνωρίζω την ομορφιά της δημιουργίας Σου,

και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους.

Από γαρ λόγων φθείρεσθαι και σώζεσθαιπέφυκε(εννοείται η ψυχή)
Δηλαδή: Η φύση της ψυχής είναι να καταστρέφεται η να σώζεται εξ αιτίας των λόγων.
Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Subscribe to Email