Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 03.06.2020

  • 02.06.2020

  • 01.06.2020

 

Ὁ κάθε χῶρος, ὅπως κι ὁ κάθε ἄνθρωπος,

ἔχει τήν ἱστορία του.

Γεμάτη μέ χαρές καί πειρασμούς,

πού ὑφαίνουν τό ὡραῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας του,

ἀποκαλυπτόμενο «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».

Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να λύσουν τις δικές τους αλυσίδες, κι όμως μπορούν να λυτρώσουν τους φίλους τους.
Φρειδερίκος Νίτσε
Subscribe to Email