Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 20.02.2019

  • 19.02.2019

  • 18.02.2019

 

Κύριε Ιησού Χριστέ,

ικετεύω την αγαθότητα σου:

θεράπευσε τα τραύματα της ψυχής μου

και φώτισε τα μάτια της καρδιάς μου,

για να κατανοήσω το σχέδιο σου για σωτηρία,

το όποιο πραγματοποιήθηκε σ’ έμενα.

 

 

  

 

Τους λόγους σου βεβαιούτω σου ο βίος
Αββάς Ζωσιμάς
Subscribe to Email