Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 08.08.2020

  • 07.08.2020

  • 06.08.2020

Ὅταν πνίγεται κάποιος, δέν χρειάζεται ὡραῖα λόγια ἀγάπης οὔτε, βέβαια, καλά ἔργα.

Ἁπλά νά τοῦ δώσεις τό χέρι σου μέ πνεῦμα θυσίας καί δυναμικά.

Αὐτό θέλει! Ἕνας φυλακισμένος χρειάζεται συμπαράσταση,

τήν κίνηση πού δείχνει ὅτι κατανοεῖς τή δοκιμασία του καί θέλεις τήν ἐλευθερία του.

Subscribe to Email