Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 26.04.2019

  • 25.04.2019

  • 24.04.2019

 

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, 

πνεύμα σωφροσύνης,

ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης

χαρισαί μοι τω Σω δούλω.

 

 
Subscribe to Email