Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 26.10.2020

  • 25.10.2020

  • 24.10.2020

  

Ἡ λογική τῆς Ἐκκλησίας διαφέρει ἀπό τή λογική τοῦ κόσμου

καί στό ὅτι πηγάζει ἀπό τήν καρδία

πού ξέρει ν’ ἀφουγκράζεται τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ.

Ἐδῶ, κίνητρο γίνεται ἡ ἀγάπη

καί ἡ σχέση μέ τόν προσωπικό Θεό

πού «ἀγαπᾶ κι ἀγαπιέται» (Ἅγ. Μάξιμος).

Γι’ αὐτό ἔχει μεγάλη χαρά,

ἄγνωστη στούς «τηρητές τοῦ Νόμου» καί τοῦ καθήκοντος.

 

 
Subscribe to Email