Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 27.05.2020

  • 26.05.2020

  • 25.05.2020

 

Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα!

Ὅλα ὅσα ψάλλονται τή νύχτα τοῦ Πάσχα!

Κι ὅμως, ἄν ὁλόχρονα δέν βιώνουμε τό «Χριστός Ἀνέστη»,

σ’ ὅλες τίς μορφές θανάτου,

πῶς θά βιωθεῖ μία μέρα «καθ’ ὑπόδειξιν»;...

Εὐλογημένοι ὅσοι ζοῦν στήν καρδιά τους

τήν ἐλπίδα καί τή χαρά τῆς Ἀνάστασης,

γιατί αὐτοί μποροῦν νά ποῦν μέ σιγουριά Χριστός Ἀνέστη!

 
Subscribe to Email