Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 18.08.2019

  • 17.08.2019

  • 16.08.2019

Η αγάπη του Χριστού

δεν βλέπει αυτό που είμαστε τώρα ή του παρελθόντος το βίωμα

– όπως οι άνθρωποι που γι’ αυτό και σκληραίνουν τη στάση τους –

αλλά αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Στηριγμένοι σ’ αυτή την αγάπη,

μπορούμε να ελπίζουμε στην αλλαγή μας,

αναμένοντας την επίσκεψή Του.

 
Subscribe to Email