Όσιος Μακάριος της Όπτινα

Αν θέλεις να αποκτήσεις πραγματική γαλήνη της ψυχής, τότε υποτάξου στο Θεό, ο οποίος εντέλλεται: «Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχές υμών». (Ματθ,ια΄,29).

Βλέπεις τι πρωτίστως εντέλλεται ο Θεός να μάθουμε: ταπεινοφροσύνη και πραότητα, οι οποίες μόνον αυτές μπορούν να μας γαληνέψουν· η γνώση αυτή όμως δεν αποκτάται αμέσως, ούτε σε μια μέρα ούτε σ’ ένα χρόνο αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον εξαναγκασμό του εαυτού μας και τη βοήθεια του Θεού.