Ο ερχομός του φωτός

« Ο θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ος έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού » (Ο Θεός που είπε: «Μέσα από το σκοτάδι να λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού).( Β΄ Κορ. 4,6)

 

Στην κατάσταση του χάους, της απόγνωσης για την εσωτερική ακαταστασία, ή ακόμα και στο σκοτάδι της άγνοιας για το τι πραγματικά είμαστε, υπάρχει η ελπίδα του θείου φωτός.

Όταν έλθει το φως Του, το όποιο σκοτάδι διαλύεται ως ανύπαρκτον. Νέα ζωή ανατέλλει στην ύπαρξη μας και νέα ζωή αρχίζει να βιούται στις καρδιές.

Τελικά την αλλαγή δεν την διενεργεί η απειλή και ο φόβος της κόλασης, αλλά η αγάπη. Γιατί το φως Του που έρχεται ως Αγάπη, δίνει νέα δυναμική στην αλλαγή. Έχει πια την δυναμική της εσωτερικής ανάγκης και όχι του ``πρέπει΄΄. Τότε ο αγώνας γίνεται χαρά. Οι θλίψεις από την « νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι περιφέροντες» ( Β΄ Κορ. 4,10), μεταβάλλονται σε αγαλλίαση, καθώς «φανερώνεται η ζωή του αναστημένου Ιησού».

Όταν έλθει το Φως Του, ποια θέση θα έχει το δικό μας σκοτάδι; Όταν έλθει Εκείνος, πως μπορούμε να ζούμε χωρίς Εκείνον;

 

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους